Klachten

Hoewel Taxi Nijmeijer er alles aan doet om de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen,
kan het toch voorkomen dat u een klacht heeft. In dat geval verzoeken wij u contact met ons op te nemen,
om samen tot een oplossing te komen.

U kunt daartoe het Klachtenformulier invullen.

Ook kunt u terecht bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi, dat te bereiken is via:

postbus 600, 2501 CP Den Haag,
of telefoonnummer 0900-202 18 81

Taxi Nijmeijer is aangesloten bij het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer.